Daganiané jsou lidskou kulturou v období renesance. Jejich předci, Suderiané dostali od Antiků úkol chránit ZPM. Ty ho pojmenovali Potentia, a chránili ho dokud je nezničili Wraithové. Poté bylo ZPM 10 tisíc let na planetě schované.
 

 
 

Barevné označení

arevné označení na SGA:
Admin:
Admin je zkratkou slova administrátor. Člověk, který ve hře tímto titulem disponuje se již dlouho zásadním způsobem věnuje vytváření hry, zajišťování jejího chodu a dalšího rozvoje.

Vůdce:

Vůdce si volí svobodně, všichni hráči v dané rase v sekci vláda.
Prezentuje a hájí zájmy své rasy ve vesmíru.
Sestavuje si vládu, za kterou i zodpovídá, jako i za všechny občany v rase.
-má všechny pravomoce v sekci vláda, automaticky
(RA, fond, exil, daně, cp)
-může posílat smlouvy a podepisovat smlouvy
-může smlouvy vypovídat
-může přepínat vztahy
-může posílat naq do jiných ras
-může přijímat hráče od vyvrhelů
-může z rasy hráče vyhazovat
-vylepšuje jednotky, atd za celorasové body
-vidí politiky a denní zisk hráčů
-dává pravomoce ministrům
-může automaticky mazat příspěvky na VIPr, OV i když není moderátor
-může převádět naq z výzkumu zpět do fondu
-přístup na VIPrasy a VIPplanetu

Zástupce:
Vybírá si jej a dosazuje vůdce rasy.
Pokud zde není vůdce, přebírá zodpovědnost a může jednat jeho jménem.
-má všechny pravomoce v sekci vláda, automaticky
(RA, fond, exil, daně, cp)
-může přepínat vztahy
-může posílat naq do jiných ras
-přístup na VIPrasy a VIPplanetu

Ministři:
Dosazuje vůdce rasy a také jim dává různé pravomoce.
-mají jen takové pravomoce, které jim dá vůdce
(RA, fond, exil, daně, cp)
-přístup na VIPrasy a VIPplanetu

Za přínos:

(veterán-bude přejmenováno během věku):
Uděluje amin Poor, vůdci vítězné rasy daného věku.
Tento status může být za nepříkladné chování, kdykoliv odebrán.

Moderátor:
Uděluje admin Kutyslav, počet v rase dle potřeby.
Status může být kdykoliv odebrán za neplnění moderátorských pravidel, či zneužití statusu .

Občan:
Každý hráč, který se zaregistruje do hry, bez dalších statusů.

Pisálek:
(AM-bude přejmenováno během věku):
Uděluje admin Paegas, nejupsanějším hráčům, vždy za předchozí věk.

 

Učitel:

Za učitele zodpovídá vůdce rasy, který je řídí a vybírá (počet bude usměrňován, dle potře
Vůdce může požádat o odebrání statusu za neplnění povinností, ale také může navrhnout hráči odměnu za nadprůměrnou práci. Učitelem nemůže být vůdce ani zástupce. 
Učitel v rase zodpovědně vybere hráče, kterým se dá status nováček a zašle jej aminu Paegas do pošty. Admin může odebrat status, kdykoliv během věku za neplnění povinností, či jiné prohřešky (např..požádání o status nováčka zkušeným hráčům).

Nováček:
O status si mohou hráči napsat sami učiteli v rase, nebo své vládě, která to předá učiteli.
Status nemusí být adminy přidán, z důvodu, že se nejedná o nováčka.

Ostuda:
Za hrubé, či opakované porušovaní pravidel.

Ocenění Za čestnostStatus, dostane každý hráč, avšak podmínkou je hrát za stejný nick nejméně 2 věky, bez přerušení či změny názvu nicku. Status bude následovně dáván za dva věky čestného hraní.
Toto posuzuje HA Poor + návrhy mu může dávat celý admin tým a hráči sami - hlavně s tímto statusem
Status je výrazem uznáni aminů, že hráč je čestným, férovým, dodržuje morální a slušné zásady chování, nepřechází z rasy do rasy, neprozrazuje interní informace ras.
Status „Za čestnost" se začne přidělovat na Vaše písemné žádosti s předmětem: Čestnost a následnému schválení.
Status nebude dáván automaticky.
Podrobnosti, změny budou uvedeny na OA.
Pokud Vám odepíši že nemáte nárok - může to změnit dopis od hráčem s tímto statusem, nebo od jiného admina, který Vás zná. Změny, či případné dodatky budou napsány na OA
Poor

Výhody statusu:
-můžete číst VIP fórum ,
-na Hlavním vidí přesný čas serveru
-v obchode vidí název planety a rasu od které pochází
-v obchodě může denně koupit o dvě planety více než Gold hráč